ความพยายามของคริสตจักรแอ๊ดเวนตีส “พระคริสต์เพื่อประเทศไทย” ทำให้เกิดพิธีบัพติศมากว่า 400 แห่งใน

ความพยายามของคริสตจักรแอ๊ดเวนตีส "พระคริสต์เพื่อประเทศไทย" ทำให้เกิดพิธีบัพติศมากว่า 400 แห่งใน

โครงการ “พระคริสต์เพื่อประเทศไทย” ของคริสตจักรมิชชั่นได้ปิดฉากลงแล้ว โดยมีผู้รับบัพติศมามากกว่า 400 คนทั่วประเทศ การรณรงค์เผยแพร่ข่าวประเสริฐนานหนึ่งสัปดาห์เริ่มขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2023 และจัดขึ้นในกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต จุดมุ่งหมายของโปรแกรมนี้คือเพื่อเผยแพร่ข่าวประเสริฐแห่งความรักและความหวังแก่คนไทย และนำผู้คนมายอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา

ตามคำบอกเล่าของคริสตจักรมิชชั่นในประเทศไทย 

ความคิดริเริ่มนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยมีผู้คนหลายร้อยคนตอบรับข่าวสารพระกิตติคุณและตัดสินใจรับบัพติศมา คริสตจักรแสดงความขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในพระคริสตเจ้าเพื่อประเทศไทย และขอบคุณอาสาสมัครที่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อทำให้ความคิดริเริ่มนี้สำเร็จ “เรารู้สึกท่วมท้นกับการตอบรับที่เราได้รับจากคนไทย” บาทหลวงอาร์เนล กาบิน รองประธานฝ่ายเอเชียแปซิฟิกใต้ (SSD) และผู้ประสานงาน Nurture Discipleship Retention – Integrated Evangelism Lifestyle (NDR-IEL) กล่าว ) ความคิดริเริ่ม. “เรารู้สึกขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการริเริ่มและช่วยเราเผยแพร่ข้อความแห่งความรักและความหวังไปยังผู้ที่ต้องการมากที่สุด” ผู้คนหลายพันคนมารวมตัวกันที่โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ในวันสะบาโตวันที่ 11 มีนาคม เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการสิ้นสุดการประกาศพระกิตติคุณทั่วประเทศครั้งที่สามนับตั้งแต่เกิดโรคระบาด ซึ่งส่งผลให้พิธีล้างบาปเกิดขึ้นทั่วแผนก งานนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างคริสตจักรมิชชั่นโลก คริสตจักรมิชชั่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตอนใต้ คริสตจักรมิชชั่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคริสตจักรมิชชั่นในประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานนิกายอื่นๆ การประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณตลอดสัปดาห์ของพระคริสตเจ้าในประเทศไทยสิ้นสุดลงในบ่ายวันสะบาโตนั้น โดยมีการรับบัพติศมาพร้อมๆ กันรอบๆ แผนกที่เน้นการรณรงค์ทั่วประเทศ รากฐานและการวางแผนสำหรับโอกาสสำคัญนี้เริ่มขึ้นเมื่อหลายเดือนก่อน เมื่อศิษยาภิบาล ผู้นำคริสตจักรท้องถิ่น และสมาชิกฆราวาสอธิษฐานขอปัญญาและพรเป็นเวลาหลายชั่วโมง

หลังจากศึกษาพระคัมภีร์และร่วมมิตรภาพมาหลายวัน 

ความสนใจด้านการศึกษาตัดสินใจยอมรับพระเยซูในการรับบัพติศมา สมาชิกใหม่หลายคนที่รับบัพติสมาแบ่งปันปฏิกิริยาของพวกเขาเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุด: “ฉันไม่รู้ว่าฉันควรพูดว่า ‘ใช่’ ในการรับบัพติศมาหรือไม่ เพราะสำหรับฉัน มันยากมาก … ฉันต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง แต่คุณรู้ไหมว่าเมื่อคุณไปที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ข้อความจะจับคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง” ชาลิสา นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ในมวกเหล็ก ประเทศไทย กล่าว

ชาลิสาเติบโตในครอบครัวที่มีเพื่อนคริสเตียนมากมายทั้งในโรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัย เธอได้ยินประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าและความรักของพระองค์ เธอรู้สึกวิตกและไม่เต็มใจที่จะยอมรับโลกทัศน์ที่ผิดปกตินี้เนื่องจากการเลี้ยงดูแบบชาวพุทธของเธอ อย่างไรก็ตาม สภาวการณ์ทำให้เธอมีประสบการณ์ความรู้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด

ชาลิสาต้องการหลีกเลี่ยงการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แปลสำหรับแคมเปญเผยแพร่พระกิตติคุณของพระคริสต์สำหรับประเทศไทย เพราะเธอรู้ว่าเธอจะต้องอดทนต่อข่าวสารของคริสเตียนอย่างเต็มกำลัง แต่หลังจากตกลงหน้าที่แล้ว คืนแรกก็เกลี้ยกล่อมหัวใจที่ไม่ยอมอ่อนข้อของเธอให้ยอมจำนนและตีความในคืนต่อมา ด้วยเหตุนี้ เธอจึงยอมรับพระคริสต์อย่างสุดซึ้งในวันสะบาโตเดียวกันนั้นผ่านบัพติศมา

ศิษยาภิบาล Billy Biaggi รองประธานการประชุมใหญ่ ส่งข้อความเผยแผ่ที่เกี่ยวข้องเรื่อง “ความจำเป็นทางวิญญาณของความสามัคคีของคริสตจักร” ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากคำอธิษฐานของพระเยซูในยอห์น 17 “ในบทที่ 17 ของยอห์น พระเจ้ากำลังกระตุ้นให้เรา

กระทำ มีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซู และพระองค์ทรงวิงวอนให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน” บิแอกกีกล่าว “พระเจ้าทรงรักเราที่จะเสนอความเชื่อของเราสำหรับพันธกิจที่ทุกคนจะเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อให้โลกเชื่อในพระคริสต์”

น้ำเต้าปูปลา