บาคาร่า Piyush Goyal รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหภาพแรงงานยกย่องการขยายโครงการ PMGKAY กล่าวว่าแสดงให้

บาคาร่า Piyush Goyal รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหภาพแรงงานยกย่องการขยายโครงการ PMGKAY กล่าวว่าแสดงให้

นิวเดลี [อินเดีย], 26 มีนาคม (ANI): รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหภาพแรงงาน บาคาร่า Piyush Goyal ในวันเสาร์ยกย่องการตัดสินใจของรัฐบาลกลางที่จะขยายเวลา Pradhan Mantri Garib อันนา โยจานาไปอีกหกเดือนจนถึงเดือนกันยายน 2022 และกล่าวว่าความต่อเนื่องของโครงการ “ทั้งๆ ที่ การสิ้นสุดของ COVID-19 ในประเทศ” ตอกย้ำ “ความอ่อนไหวต่อคนจน” ของรัฐบาล “ภายใต้โครงการความมั่นคงด้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก รัฐบาล Modi ได้รับรองว่าเตาไฟของคนจน

ทุกคนยังคงลุกไหม้และไม่มีใครหิว รัฐบาลโมดีขยายเวลา

 PMGKAY ไปจนถึงเดือนกันยายน 2565 แม้จะสิ้นสุดโควิด-19 แสดงความอ่อนไหวต่อคนจน” Goyal ทวีตเป็นภาษาฮินดี

ก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ได้ประกาศขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก 6 เดือนข้างหน้า

“ความแข็งแกร่งของอินเดียอยู่ในอำนาจของพลเมืองทุกคนในประเทศ รัฐบาลได้ตัดสินใจที่จะสานต่อ Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana ต่อไปอีกหกเดือนจนถึงเดือนกันยายน 2022 เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับอำนาจนี้ ประชาชนมากกว่า 80 สิบล้านคนของประเทศจะสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้เช่นเคย” PM Modi ทวีต ในภาษาฮินดี

การตัดสินใจดังกล่าวมีความสำคัญ เนื่องจากศูนย์ฯ ตัดสินใจยุติ

มาตรการกักกันโรคโควิด-19 ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วประเทศลดลง โครงการ PMGKAY เกิดขึ้นเนื่องจากการระบาดใหญ่ในประเทศ

โครงการนี้ครอบคลุมถึงการจัดหาเม็ดอาหาร 5 กก. ต่อคนต่อเดือน มากกว่าและสูงกว่าเม็ดอาหาร NFSA รายเดือนปกติ

ผลประโยชน์นี้มอบให้กับผู้ที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านอาหารแห่งชาติ (NFSA) [Antodaya Anna Yojana และ Priority Households] รวมถึงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ Direct Benefit Transfer (DBT)

ในเดือนมีนาคม 2020 รัฐบาลได้ประกาศแจกจ่ายธัญพืชอาหารฟรี (ข้าว/ข้าวสาลี) เพิ่มเติมให้กับผู้รับผลประโยชน์ราว 80 สิบล้านเหรียญของพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านอาหารแห่งชาติ (NFSA) อันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่เกิดจาก COVID-19 เพื่อให้ครัวเรือนที่อ่อนแอ ไม่ต้องทนทุกข์เพราะไม่มีเมล็ดอาหารที่เพียงพอ บาคาร่า